Číslo autorizace

04233

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • 237
  • 675 74 Březník
  • Vysočina
  • 724 677 784