Číslo autorizace

02338

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

UKONČENÉ členství

Stav autorizace

zaniklá (§ 10 odst. 1 zákona)

Kontakt

  • Hůrka 96
  • 370 06 České Budějovice
  • Jihočeský kraj