Číslo autorizace

02024

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Sadová 336
  • 664 43 Želešice
  • Jihomoravský kraj
  • 547 217 619, 721 090 266