Číslo autorizace

02408

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Činěves 28
  • 289 01 Činěves
  • Středočeský kraj
  • 606 752 039