Číslo autorizace

02305

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Psáry č.ev. 279
  • 252 44 Psáry
  • Středočeský kraj
  • 603 786 620