Číslo autorizace

02268

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ing. Paciorková - EPRO
  • U Statku 301/1
  • 736 01 Havířov
  • Moravskoslezský kraj
  • 602 749 482, 596 818 570