Číslo autorizace

02080

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Univerzitní 8
  • 772 00 Olomouc
  • Olomoucký kraj