Číslo autorizace

04096

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Zaháj 297
  • 566 01 Tisová
  • Pardubický kraj