Ing. Lukáš Petr

Číslo autorizace

04323

Typ autorizace

  • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

30. 01. 2019

Bio

Narozen v roce 1985 v Třebíči. Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Absolvování v roce 2011. Diplomová práce Analýza okrajových částí sídel u Ing. arch. Jana Storcha. Od roku 2007 pracuje v atelieru DISprojekt v Třebíči, kde se zabývá urbanismem a územním plánováním. Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky (AUÚP). Od roku 2019 je autorizovaným inženýrem v oboru městské inženýrství (ČKAIT).

Kontakt

  • DISprojekt, s.r.o.
  • Havlíčkovo nábřeží 37
  • 674 01 Třebíč
  • Vysočina
  • 604 638 107

    Stavby a projekty