Číslo autorizace

01261

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Popela - sadovnictví, krajinářství
  • Chlupatá Ves 49
  • 373 35 Horní Stropnice
  • Jihočeský kraj
  • 604 823 291