Číslo autorizace

01993

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Dolní 10
  • 763 62 Tlumačov
  • Zlínský kraj
  • 577 929 302