Číslo autorizace

04025

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Kolová 98
  • 357 51 Libavské Údolí
  • Karlovarský kraj
  • 608 538 991