Číslo autorizace

02339

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

UKONČENÉ členství

Stav autorizace

autorizace ukončena

Kontakt

  • Vinařská 20
  • 400 01 Ústí nad Labem
  • Ústecký kraj