Číslo autorizace

02407

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Bramboříkova 2993/6
  • 106 00 Praha 10
  • Hlavní město Praha