Číslo autorizace

3045

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

Disciplinární opatření: Zákon č. 360/1992 Sb. §20 odst. 1 b) pokuta až do výše 50 000 Kč, ze dne 21.08.2019

Kontakt

  • Trávnická 4
  • 796 01 Prostějov
  • Olomoucký kraj
  • 582 346 479