Číslo autorizace

01810

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Široká 8
  • 370 01 České Budějovice
  • Jihočeský kraj
  • 387 432 733