Číslo autorizace

02774

Typ autorizace

 • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
 • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

 • Kamenka 41
 • 742 35 Odry
 • Moravskoslezský kraj

   Porotce v soutěžích

   30. 07. 2014 Řádný člen poroty - nezávislý