Číslo autorizace

05181

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Cerhýnky 102
  • 280 02 Cerhenice
  • Středočeský kraj
  • 728 535 746