Číslo autorizace

02334

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • Otokara Březiny 18
  • 370 07 České Budějovice
  • Jihočeský kraj
  • 386 355 068
  • 386 355 068