Číslo autorizace

01198

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

Disciplinární opatření: Zákon č. 360/1992 Sb. §20 odst. 1 b) pokuta až do výše 50 000 Kč, ze dne 21.08.2019, datum výmazu: 12.08.2020

Kontakt

  • Seifertova 48
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha
  • 222 711 882
  • z zn. 222 717 630