Číslo autorizace

01198

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

Disciplinární opatření: Zákon č. 360/1992 Sb. §20 odst. 1 c) pozastavení autorizace, od 11/10/2020 do 11/10/2021, datum výmazu: 11/10/2021

Kontakt

  • Seifertova 48
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha
  • 222 711 882
  • z zn. 222 717 630