Číslo autorizace

02328

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Na Lánech 81
  • 570 01 Litomyšl
  • Pardubický kraj
  • 461 615 579