Číslo autorizace

01351

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Družstevní 12
  • 779 00 Olomouc
  • Olomoucký kraj
  • 606 901 274