Číslo autorizace

00186

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Kontakt

  • Ing. Pavel Valtr - UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie
  • Bělohorská 3
  • 301 00 Plzeň
  • Plzeňský kraj
  • 377 227 068, 606 616 400