Číslo autorizace

02360

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Mariánské údolí 181
  • 261 01 Příbram 2
  • Středočeský kraj
  • 318 633 017