Číslo autorizace

00645

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • LÖW a spol., s.r.o.
  • Vranovská 102
  • 614 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 545 576 250, 603 818 275