Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty. Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 35 vybraných a typologicky rozmanitých objektů. Podobně jako v předchozích vydáních je značná část kapitoly věnována stavbám pro bydlení. V kapitole Názor hovoří I. Kovačevič, spoluzakladatel Centra pro středoevropskou architekturu. Třetí kapitola Faktografie přináší statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba, nemovitosti). A dále ocenění vybraných osobností (M. Baše, J. Kadlec) za celoživotní dílo, výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí v architektuře a designu, seznam literatury vydané za uplynulé období a vybrané tituly doporučené M. Dullou.

Česká architektura 2007 - 2008