MgA. Petr Budil

Číslo autorizace

03829

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Petr Budil, narozen r. 1973, je autorizovaným architektem, držitelem architektonické licence ve státě Arizona, USA ( AIA ) a architektonické autorizace v České Republice ( ČKA ). Studiem a výzkumem Indického Vastu se zabývá od roku 2006. Petr Budil studoval v letech 1997 – 2000 na Akademii Výtvarných Umění, školu Architektury, profesora Emila Přikryla. Studium ukončil v roce 2000 získáním Magisterského titulu. Mezi lety 2003 až 2009 žil trvale v USA, kde realizoval řadu projektů metodou design-build, osvojoval si místní stavební postupy a technologie přímo na stavbách fyzickou prací, pracoval jako výtvarník a od roku 2004 do roku 2008 byl zaměstnán jako architekt ve společnosti RRM Design Group. Od roku 2009 žije se svou rodinou v České Republice a navrhuje a realizuje různé typy projektů podle principů indického Vástu, jak v Severní Americe tak i v Evropě.

Kontakt

  • Petr Budil
  • Srbce 42
  • 538 54 Srbce u Luže
  • Pardubický kraj