Číslo autorizace

02842

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Roháčova 1501/95
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha