Číslo autorizace

02432

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.
  • Příkop 8
  • 602 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 545 175 793