Číslo autorizace

02346

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Mgr. Michael Pondělíček, PhD.
  • Ostromečská 14
  • 130 00 Praha 3
  • Hlavní město Praha