Číslo autorizace

03941

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Ke Hřišti 14
  • 503 27 Syrovátka
  • Královéhradecký kraj
  • 602 225 749