Číslo autorizace

02875

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Báňské projekty, a.s.
  • Kollárova 1879/11
  • 415 36 Teplice
  • Ústecký kraj
  • 417 559 114