Číslo autorizace

02827

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Klicperova 16
  • 628 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 544 230 655