Číslo autorizace

03263

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Jan Křivanec - Ekoslužby
  • Nákladní 11
  • 360 05 Karlovy Vary
  • Karlovarský kraj
  • 353 563 963