Číslo autorizace

03527

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Závist 1159
  • 156 00 Praha
  • Hlavní město Praha