Číslo autorizace

2463

Typ autorizace

 • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
 • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
 • UP: obor územní plánování (A.2)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Kontakt

 • U Lomu 139
 • 338 42 Hrádek (Rokycany)
 • Plzeňský kraj
 • 739 095 871

    Porotce v soutěžích

    03. 04. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
    21. 12. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
    02. 07. 2013 Předseda poroty