Číslo autorizace

02309

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Českobratrská 2943/44
  • 415 01 Teplice v Čechách
  • Ústecký kraj
  • 603 306 259, 474 559 942