Historie

Impulzem ke vzdělávání českých architektů se v Brně stal rok 1912, kdy byl na zdejší německé technice otevřen odbor architektura. Následujícího roku přišli čeští intelektuálové, sdružení kolem profesora Karla Huga Kepky, s náměty k vybudování české architektonické školy. Zprvu neochota rakouských úřadů a pak světová válka způsobily, že devítisemestrální studium bylo na České vysoké škole technické v Brně ustaveno až po válce. Stalo se tak 5. listopadu 1919. Děkanem byl jmenován právě Kepka. V roce 1925 bylo promováno prvních pět absolventů. První žena školu úspěšně dokončila v roce 1929.

Činnost odboru byla zprvu přetěžká. V roce 1933 dokonce odboru hrozilo, že bude zrušen. Jen za cenu drastických ekonomických opatření a významné podpory veřejnosti škola přežila.

Po událostech 17. listopadu 1939, byly univerzity násilně uzavřeny. Posluchači se do školy mohli vrátit až v roce 1945. Škola byla opět „rozstrkána“ po celém městě. Teprve v roce 1953 našli architekti nedaleko od starobrněnského augustiniánského kláštera pevné sídlo. Stal se jím v roce 1876 postavený neorenesanční dům bývalého Slovanského ústavu pro vzdělávání učitelů. S ním se pojí osudy všech poválečných generací architektů.

Naše škola je prostoupena neopakovatelnou esencí genia loci. Vytvářely jej mnohé generace všestranně nadaných lidí, kteří tady buď jako studenti, anebo jejich učitelé působili. Stačí vzpomenout profesory Bohuslava Fuchse nebo Bedřicha Rozehnala. Dnes zde působí jejich následovníci: Jan Koutný, Petr Pelčák, Ivan Ruller, Vladimír Šlapeta, Hana Urbášková, Jiří Vaverka, Helena Zemánková. V učitelském sboru je také několik nositelů Grand prix Obce architektů.

Studium

Studenti jsou úspěšní v různých architektonických soutěžích v Česku i v zahraničí. Vloni například získali mezi několika stovkami účastníků ocenění na celosvětové soutěži na návrh monumentu v Miami studenti Jakub Frolík a Vojtěch Kolář. Adéla Kyselová získala 4. cenu v soutěži International Student Design Competition v Turíně, a to v konkurenci 271 projektů ze 41 zemí celého světa. Studenti doktorského studia Ondřej Chybík a Michal Krištof zvítězili v architektonické soutěži na návrh a realizaci českého pavilonu pro světovou výstavu v Miláně 2015. Jako významné ocenění inovací v oblasti udržitelnosti ve vzdělávání obdržela fakulta v roce 2013 mezinárodně uznávaný certifikát QUESTE-SI.

Na fakultě působí dobrovolné sdružení studentů nazvané Studentská obec fakulty architektury, zkráceně SOFA, které organizuje workshopy, studentské soutěže a výstavy.

Fakulta architektury vyplácí stipendia pouze studentům doktorského studijního programu a studentům zastávajícím funkce v akademickém senátu. Další části stipendia jsou věnována na ocenění těm studentům, kteří vykonávají různé činnosti nad rámec studijních povinností. Například se jedná o organizaci výstav, příspěvek na zahraniční exkurze organizované fakultou nebo finanční odměny za ceny a organizaci studentské soutěže Cena Bohuslava Fuchse.

Fakulta má v rámci Evropské unie bilaterální smlouvy se školami z 19 zemí. Mimo to mohou studenti strávit část studia v Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Turecku a také v Kazachstánu, Mexiku nebo USA.

Vysoké učení technické v Brně

Další školy architektury