Přeskočit na obsah

Financování faktury

Cashbot řeší problémy s dlouhou splatností faktur.

Cashbot je služba pro podnikatele, kteří potřebují rychle a jednoduše získat prostředky k financování svých podnikatelských aktivit. Slouží jim také jako finanční rezerva, kterou mohou čerpat, kdykoliv potřebují. A pokud ji právě nevyužívají, je zcela zdarma. Cashbot již poskytl více než 15 000 financování v hodnotě vyšší než 1 miliarda korun. Službu doporučuje pojišťovací makléř MARSH s.r.o. Rámcové podmínky jsou upraveny smlouvou mezi MARSH s.r.o. a poskytovatelem služby.

Pracujete několik měsíců na velkém projektu, dokončíte ho včas a v požadované kvalitě a hotovou zakázku předáte klientovi. Následně vystavíte fakturu a na její zaplacení čekáte až 90 dní po odvedení práce. Ovšem během této doby chcete pracovat na aktuálních zakázkách a připravovat další, navíc stále musíte platit různé režijní náklady. Peníze za fakturu ale na účtu stále nemáte. Pokud jste se při svém podnikání někdy dostali do podobné situace, určitě přemýšlíte, jak tento problém vyřešit.

I pro financování faktur na nižší částky
Odpovědí na vaše problémy je právě Cashbot. Jde o produkt, který je určen podnikatelům, malým či středním firmám a slouží jim k profinancování vystavených i přijatých faktur a nabízí také neúčelový podnikatelský úvěr. Umí financovat i schválené dotace. Delší splatnost faktur působí podnikatelům celou řadu problémů a omezuje je v jejich podnikání – může se jednat o zaplacení mezd zaměstnancům, splátky leasingu automobilu nebo pokrytí pohledávek za zboží, které využívají ke své činnosti. Cashbot pomáhá především těm, kteří podnikají v oblastech s dlouhou splatností faktur, jako je např. zdravotnictví, stavebnictví nebo autodoprava, ale také firmám rozvíjejícím svou činnost v odvětvích, kde má na obrat značný vliv sezónnost (např. velkoobchod, e-shopy a zemědělství). Cashbot je vhodný také pro rychle rostoucí společnosti, jejichž dynamický rozvoj banky nejsou schopny dostatečně rychle financovat.
Cashbot je výjimečný v tom, že dokáže proměnit faktury na peníze ihned, a to i u takových podnikatelských subjektů, které jsou pro klasický faktoring malé, a banky nebo faktoringové společnosti jim tudíž nedokážou nabídnout vhodné řešení. Cashbot odesílá peníze ze schváleného financování nejpozději do 30 minut od odeslání kompletní žádosti. A pokud to nestihne, pak vám připíše celou hodnotu poplatků spojených s daným financováním do vašeho individuálního slevového konta. Průměrná výše faktury, kterou Cashbot nyní běžně profinancuje, činí cca 100 000 Kč, ale může financovat i faktury nižší hodnoty, již od 3000 Kč.

Ověření spolehlivosti odběratele
Proplácení faktur a poskytování neúčelového úvěru není tím jediným, v čem Cashbot svým zákazníkům pomáhá. V rámci schvalování financování si klient také může ověřit spolehlivost svého odběratele. Co to znamená v praxi? Pokud není faktura navržená k financování schválena, je to pro klienta varovný signál, že se má mít ve spolupráci s daným odběratelem na pozoru. Díky tomu může předejít následným problémům ve své podnikatelské činnosti.

Posouzení žádosti do 24 hodin
Vše je velmi jednoduché a intuitivní. Pokud preferujete osobní přístup, máte možnost registrovat se prostřednictvím vašeho pojišťovacího makléře MARSH, u kterého máte sjednáno profesní pojištění.
Pokud dáváte přednost online registraci, stačí na www.cashbot.cz vyplnit informace o podnikatelském subjektu, zadat své kontaktní údaje a nahrát požadované dokumenty.
Pro registraci si připravte občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz a bankovní výpisy za šest posledních měsíců v elektronické podobě. Vše trvá maximálně 30 minut. Osobní či online vyplněná registrace je posouzena do 24 hodin. Zároveň s tím je stanoven rámcový limit k čerpání, který můžete využít kdykoliv, kdy budete potřebovat. Doplňující informace můžete získat také na telefonním čísle 800 939 495.

Kolik Cashbot stojí?
Máte možnost nechat si proplatit až 80% z fakturované částky. Výše poplatku za poskytnutí služby Cashbot se stanovuje v závislosti na hodnotě faktury a délce její splatnosti, v úvahu je brána také rizikovost dané transakce. Tento posuzovací proces probíhá online, informace o prověřené protistraně tudíž máte zpravidla do několika hodin. Přesnou výši poplatku znáte ještě před samotným profinancováním faktury. Uhradíte pouze cenu za konkrétní financování, nečekají vás žádné další skryté poplatky jako např. za zřízení a vedení účtu, rezervaci zdrojů apod. Pokud tedy Cashbot právě nevyužíváte, nemusíte nic platit.

Jak může vaše financování konkrétně vypadat?
Příklad: odběrateli vystavíte fakturu za 50 000 Kč se splatností 30 dní a zvolíte si financování 80 % z hodnoty faktury. My Vám na účet nejpozději do 30 minut zašleme částku 40 000 Kč. Lhůta, kterou máte na to, abyste nám poslali profinancovanou částku včetně poplatku zpět, je ještě o 30 dní delší, než je splatnost faktury.

V jaké situaci je Cashbot zajímavý pro architekty?
Podnikající architekt často vystupuje v roli generálního projektanta, z čehož plyne, že uzavírá smlouvu s velkým počtem subdodavatelů, a to u každého projektu. V této situaci by měl počítat s možností, že u některého z nich může nastat problém s včasnou platbou faktury. Navíc by mohlo dojít i k dlouhé časové prodlevě při úhradě samotné projektové dokumentace ze strany investora.
Architekt se také může ocitnout v situaci, kdy zpracovává pouze určitý stupeň projektové dokumentace. V tomto případě by se mohl do pozice jeho dlužníka dostat jak investor, tak subdodavatel, i když subdodavatelů je za těchto podmínek podstatně méně.

Výhody Cashbotu

  • Vše lze vyřídit online
  • Získáte finance rychle a jednoduše (do 30 minut nebo zdarma)
  • Konečnou cenu financování znáte předem, nehradíte žádné další poplatky
  • Můžete si prověřit spolehlivost svého odběratele
  • Můžete financovat další projekty a získáte nové zakázky – vaše firma poroste rychleji
  • Službu lze využít i na Slovensku

Další informace Vám poskytne Váš pojišťovací makléř MARSH s.r.o.

Eliška Konečná, Assistant Client Executive
MARSH, s.r.o. | Financial and Professional Lines
+420 770 149 140 | eliska.konecna@marsh.com

Helena Durchánková, Client Executive
MARSH, s.r.o. | Financial and Professional Lines
+420 602 155 405  | helena.durchankova@marsh.com