Přeskočit na obsah

Žádost o snížení, resp. prominutí členského příspěvku

S ohledem na opakující se dotazy, co lze považovat za „důvody mimořádného zřetele hodné“, na jejichž základě lze vyhovět žádosti o snížení, respektive prominutí členského příspěvku, níže uvádíme typické případy, ve kterých představenstvo rozhoduje kladně a ve kterých nikoli. Zároveň je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o zobecnění, představenstvo posuzuje každou žádost individuálně.

Typické případy, kdy je žádosti vyhověno:
- zaměstnání ve veřejné správě (při současném pozastavení autorizace)
- zaměstnání v akademické sféře (při současném pozastavení autorizace)
- zdravotní důvody – závažná nemoc vlastní či péče o nemocného člena rodiny

Typické případy, kdy žádosti není vyhověno:
- nízké příjmy
- dlouhodobý pobyt v zahraničí – za situace, kdy daná osoba se na základě členství v ČKA mohla stát členem zahraniční profesní komory a vykonávat tam takto profesi

Žádost je třeba podat standardně nejpozději do 28. února daného roku. Později podaným žádostem lze vyhovět pouze v případě, že rozhodná událost (např. úraz, nástup do zaměstnání) nastala až po 28. únoru.