Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

ČKA jednoznačně odsuzuje chování podvodných projektantů zneužívajících zjitřené atmosféry tornádem způsobené přírodní a lidské katastrofy

Česká komora architektů reaguje na znepokojující informace uvedené v článku na webu irozhlas.cz pod názvem „Spekulanti i falešný statik“ vztahující se k tornádem zasažené části jižní Moravy.

Česká komora architektů (ČKA) společně s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), obě zřízené Zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných osob, se vymezuje vůči znepokojujícím praktikám falešných projektantů, na něž upozorňuje Jakub Troníček v článku uveřejněném 22. 7. 2021 na webu irozhlas.cz pod názvem „Spekulanti i falešný statik. Obyvatelé obcí zasažených tornádem dostávají pochybné nabídky“. (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tornado-na-jizni-morave-mikulcice-hrusky-spekulanti-odkup-pozemku-falesny_2107220611_aur).

ČKA připomíná, že projektanti s platnou autorizací, tj. s příslušným “kulatým razítkem“ pro danou specializaci, bez ohledu na to, zda jde o statiky či architekty, jsou jen takoví projektanti, kteří jsou vedeni v seznamu zveřejněném na webu profesních komor (www.cka.cz nebo www.ckait.cz). Jejich profesní příslušnost je možno ověřit on-line. Kdokoliv jiný nezapsaný v komorových seznamech, vydávající se za autorizovanou osobu, koná v rozporu se zákonem. ČKA jednoznačně odsuzuje chování podvodných projektantů zneužívajících zjitřené atmosféry tornádem způsobené přírodní a lidské katastrofy.

ČKA upozorňuje na spuštěný web https://architektiprobono.cz soustřeďující nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a Lounsku a současně jejich poptávku po těchto službách, určený nejen jednotlivcům, ale i organizacím či samosprávám.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz
Milan KOPEČEK, sekretář České komory architektů, e-mail: milan.kopecek@cka.cz
Tel.: 273 167 480