Přeskočit na obsah

Pocta České komory architektů 2014: Věra Machoninová

V letošním roce se porota Pocty České komory architektů rozhodla jednomyslně udělit cenu architektce v minulosti mnohanásobně na tuto poctu nominované: Věře Machoninové.

Rozhodující vliv na výrok poroty měla neměnná kvalita jejího díla, které navíc vznikalo v době, která pro architekturu z mnoha důvodů nebyla zrovna nejpříznivější. Ty nejlepší stavby vznikly na základě vítězství v architektonických soutěžích: Obchodní dům Kotva, hotel Thermal. Kromě staveb velkého měřítka: k předchozím přidejme Dům bytové kultury, jehož kvality byly v diskusích poroty zmiňovány nejčastěji, ubytovnu Teplotechny, zastupitelský úřad ČSSR v Berlíně, navrhla a realizovala rovněž nádherný vlastní rodinný dům, či rodinný dům Otomara Krejči.

Věra Machoninová vytvořila sérii staveb, které ve své době byly naprostou špičkou československé moderní architektury, která byla kvalitativně na úrovni architektury vyspělého světa. Jejich síla byla v době vzniku nepřehlédnutelná a je zřejmá i v současnosti.

Věra Machoninová je autorkou a spoluautorkou se svým manželem Vladimírem řady objektů, které razantně vstoupily do svého okolí a prokazují velkou míru autonomnosti. Při bližším pohledu se ale ukazuje, že jde o vstup dobře rozmyšlený, a že se naprosté většině těchto objektů v čase podařilo prokázat oprávněnost tohoto zásahu.

Není náhodou, že všechny velké objekty, na jejichž vzniku se Věra Machoninová podílela, dodnes plní svou funkci a to funkci, pro kterou byly navrženy. Práce na projektu významné obchodní či veřejné budovy pro ni znamenala i komplexní řešení interiéru včetně návrhu jednotlivých kusů nábytku (Hotel Thermal, DBK, Velvyslanectví v Berlíně), ale také zasazení budovy do širších urbanistických souvislostí (DBK a generel Budějovického náměstí).

Všechny tyto stavby vyprávějí o schopnosti svých autorů zformovat hmotu architektonického díla se smyslem pro pregnantní tvar a silný výraz. Vyznačovaly se krásnými a velkorysými interiéry. Žádná z nich se po svém dokončení nevyhnula kritické debatě. Dnešní mladá generace architektů a milovníků architektury, nemluvě o generaci starší, se jim však obdivuje. Stejný obdiv, úctu a pocty si proto nepochybně zaslouží i jejich autorka.

Za zmínku stojí trvalá snaha o experimentování s novými materiály, sledování vývoje na tomto poli, které bylo výjimečné v tehdejší době a je výjimečné i dnes. Stejně tak téměř extrémní důslednost, se kterou manželská dvojice autorů přistupovala ke všem detailům.

Oceněním Věry Machoninové chce porota rovněž upozornit na osobité kvality vrcholných projevů architektury brutalismu 70. a 80. let, které v povědomí veřejnosti dosud nejsou plně uznávány jako hodnoty, které je třeba oceňovat a chránit. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že některé ze zásadních staveb Věry Machoninové se momentálně ocitají v centru hry o jejich budoucnost. Ať už je to ministerstvem financí spravovaný hotel Thermal, české velvyslanectví v Berlíně, či k prodeji připravovaný obchodní dům Kotva. Tento fakt neměl vliv na rozhodnutí, zda si jejich autorka ocenění zaslouží, či nikoliv, ale porota cítí povinnost připomenout majitelům a správcům těchto objektů, že se jedná o díla výjimečných architektonických kvalit, které jsou již dnes, necelého půlstoletí po dokončení součástí českých kulturních hodnot, a proto by k nim a k jejich rekonstrukcím a adaptacím mělo být přistupováno adekvátním způsobem.

Tisková zpráva ke stažení >>
Pozvánka na slavnostní předání ocenění  >>

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, zuzana.hoskova@cka.cc, +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od konce roku 2014 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.