Přeskočit na obsah

Udělené záštity

V této sekci naleznete seznam akcí, kterým udělilo představenstvo ČKA záštitu.

Záštity udělené v roce 2023

Žadatel Název akce a stručná charakteristika

Kruh, z. s.

Festivaly Den architektury 2023 a Film a architektura 2023/ V roce 2023 se bude program 13. ročníku festivalu Den architektury věnovat tématu výjimečných konstrukcí (motto: Objev konstrukce!) jako nedílné součásti podstaty i vzhledu staveb, a to jak v historické architektuře i architektuře 19. století a jejího industriálního odkazu, tak realizací 20. – 21. století. Tento rok se zaměří na dva architekty, kteří s konstrukcemi pracovali na svou dobu velmi odvážně. Celore-publikově připomene 300 let od úmrtí nejvýznamnějšího představitele a tvůrce barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Dalším důležitým výročím bude 100 let od narození Karla Pragera (1923–2001), představitele nekompromisní architektury 2. poloviny 20. století. Dvanáctý ročník festivalu Film a architektura tematicky naváže na hlavní téma festivalu Den architektury a významná výročí spojená s tématem architektury a měst. Název Konstrukce pojme v tom v nejširším slova smyslu – ať už jako vzdání holdu technickým stavbám, inženýrství a inovacím, tak jako abstraktní produkt, či koncept společenských ideologií, které ovlivňují fungování a podobu měst i úlohu architektury jako takové. Termín konání: 29. září – 5. října 2023. Více informací.

European Council of Landscape Architecture Schools a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

ECLAS 2023/Labyrinth of the World/Landscape Crossroads/mezinárodní konference/ Letošní ročník konference bude věnován diskuzi o globálních hrozbách a dalším rozvoji profese. Ponese se v duchu díla Jana Amose Komenského, filosofa, spisovatele, vědce a především - proslulého reformátora školství. Název konference parafrázuje jeho fascinující dílo „Labyrinth of the World and Paradaise of the Heart“, které Jan Amos Komenský dokončil přesně před 400 lety. Chaotický svět, který v něm zobrazil, skutečně existuje. Změny na Zemi jsou stále rychlejší, intenzivnější, dramatické události a jevy kompozitní. Některé nás zasahují globálně, jiné se lokálně liší. V tomto období v nás stále více rezonují slova „nerovnováha“ a „nejistota“. Netušíme, jak se celosvětové dění vyvine. Víme ale, že krajinářská architektura, ve spolupráci se souvisejícími obory, je schopná nabídnout jedinečné myšlenky, klíčová řešení, účinné inovace. Je nepostradatelná pro kvalitní život ve společném prostoru. Konference je příležitostí pro sdílení názorů celé evropské a mimoevropské komunity. Přispěje nejenom k rozvoji vysokého školství, ale i profese jako takové. Konference je otevřena studentům, výzkumným a akademickým pracovníkům univerzit a reprezentantům profesních svazů a organizací. Termín konání: 10. – 13. září 2023 v a reálu Mendelovy univerzity v Brně. Více informací.

Cestami proměn, z.s.

Má vlast cestami proměn – příběhy domova/výstava. Celoroční česko-slovenská putovní výstava rekonstrukcí objektů a prostranství. Přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Výstava je neustále v pohybu. Tento 15. ročník výstavy je jubilejní a první oficiálně česko-slovenský. Po slavnostním zahájení v Praze se rozdělí do několika kolekcí a cestuje po celé zemi. Letos poprvé na slavnostní zahájení byl pozván pan prezident Petr Pavel a také paní prezidentka Zuzana Čaputová. Termín konání: 17. června 2023 od (od 11hod. slavnostní zahájení, poté celoroční výstava). Místo konání: Svatá Markéta, Praha 6 – Břevnov. Více informací.

Asociace developerů, z. s.

Brownfieldy 2023/ konference. Konference Brownfieldy představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brown-fieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se zde potkají odbor-níci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástro-je, životní prostředí, právo a další. Letošní ročník je věnován tématu rozvoje periferií v atraktivní lokality pro bydlení a podnikání a brown-fieldům jako katalyzátoru tohoto rozvoje. Dlouhodobým cílem konfe-rence je ukazovat konkrétní a úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro další realizace. Věří, že společná diskuze může nastarto-vat skutečnou změnu. Termín konání: 6. června 2023 v Kladně. Více informací.

Pojďme dělat město

Pojďme dělat město (nebo ves) IV: Veřejný prostor/konference. Konference bude inspirativním setkáním komunálních politiků, úředníků a městských architektů obcí a měst, kde je možné rekapitulovat a podělit se o zkušenosti. Dává si za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností. Litomyšl byla jako místo zvolena nejen logicky z pohledu kvality architektury, ale i díky zájmu města. Témata: Příklady péče o prostředí malého a středního města se zaměřením na Litomyšl a na veřejný prostor./Zkušenosti s úlohou jednotlivých aktérů, zejména politiky, městského architekta a úředníka. Cílem je pokračování platformy pro setkávání a sdílení zkušeností a informací malých a středních obcí a měst. Termín konání: 18. května 2023 (10-18 hod.), 19. května 2023 (10-14.30 hod.). Místo konání: Litomyšl - Zámecké návrší. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Veřejné budovy/přednáška a diskuze. Jsou veřejné budovy jen historické, zanedbané, bez dostatku financí na kvalitní rekonstrukci? Nebo to může být i jinak? Proč bychom se neměli s tímto vnímáním veřejných staveb spokojit? Jak může šetrně provedená rekonstrukce zároveň zavést udržitelné technologie a šetřit náklady provozovateli? Jak skloubit veřejnou funkci budov a prostranství, která jsou ve vlastnictví soukromých majitelů? A jak citlivě kombinovat tradiční architekturu veřejných budov s moderními prvky? Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Mezi přednášejícími budou specialisté i specialistky z mnoha oborů: architekti, krajinářští architekti, městští zastupitelé a další. Termín konání: 11. května 2023 (19.00 – 21.00 hod.) v Centru architektury a městského Plánování Praha + online. Více informací.

ARCHIZOOM v nakladatelství IDEALAB

TINY HOUSE/Průvodce krajinou minimalistického bydlení/vydání knihy. Jedná se o první knižní titul portálu ARCHIZOOM o tiny houses, o malém bydlení a bydlení v malém. Součástí chystané knihy budou rozhovory s architekty a odborníky, kteří ukáží svůj pohled na minimalistické bydlení. Profesor Jiří Pelcl, autor předmluvy knihy TINY HOUSE, potvrdí tento sílící trend, který se propsal třeba do zadání studentům architektury evropských vysokých škol. Celkem je v knize 15 rozhovorů s českými architekty a designéry.  V druhé části pak představují 35 malých českých domků od českých (a několika slovenských) designérů. Kniha jde do tisku 4. května 2023.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Kanceláře/ přednáška a diskuze. Druhá přednáška z cyklu Rethink Architecture o udržitelných rekon-strukcích budov se zaměří na kancelářské budovy. Široká okna, rozdělené kanceláře, v krajních z nich je zima a v pro-středních horko. Nebo naopak obrovské openspace prostory, které už jsou zastaralé a neodpovídají potřebám svých uživatelů. Jak při-způsobit kancelářské budovy měnícím se požadavkům na způsoby práce? Jak takové budovy zrekonstruovat udržitelně a které technologie mohou organizacím nejvíce pomoci šetřit náklady i životní pro-středí? A proč není dobré přestavovat byty v centrech měst na kanceláře? Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Mezi přednášejícími budou specialisté i specialistky z mnoha oborů: architekti, krajinářští architekti, městští zastupitelé a další. Termín konání: 20. dubna 2023 (19.00 – 21.00 hod.) v Centru architektury a městského Plánování Praha + online. Více informací.

Salon dřevostaveb

Salon dřevostaveb 2023/festival, výstava a nesoutěžní přehlídka současné české a slovenské dřevěné architektury/ 18. ročník festivalu je určený pro všechny zájemce o moderní stavby ze dřeva a udržitelný životní styl nabídne bohatý program s řadou zahraničních i tuzemských hostů. Slavnostní zahájení proběhne v Centru architektury a městského plánování a hlavní přednášky budou patřit norsko-dánskému ateliéru Reiulf Ramstad Arkitekter a rakouskému studiu Dietrich Untertrifaller Architekten. Salon dřevostaveb je festival a výběrová přehlídka současné dřevěné architektury v Čechách a na Slovensku. Je centrem osvěty v oblasti moderní a kvalitní udržitelné architektury ze dřeva a inspirací pro odpovědný životní styl. Představuje rovněž jedinečnou platformu pro setkání architektů, firem z oboru, developerů a investorů. Termín konání: 19. dubna - 17. května 2023 v Centru architektury a městského plánování, Piazetta Národního divadla (19. 4. – 17. 4. 2023). Více informací.

IFMA CZ v nakladatelství IDEALAB

Úvod do facility managementu/Pro profesionály i začátečníky/vydání knihy. První publikace z knižní edice časopisu Facility Management Journal pro asociaci IFMA CZ vyjde v dubnu 2023 a zaplní prázdné místo na trhu. Od roku 2012 jde o první souhrnnou publikaci přibližující obor facility managementu v souvislostech. Autoři: František Kuda, Eva Vernerová, Jan Talášek, Kateřina Schön a další. Autorský tým objasňuje profesionálům i začínajícím souvislosti oboru facility management, platnou legislativu i další technicko-provozní souvislosti. Kniha je určena - facility manažerům – provozovatelům a správcům budov a infrastruktury – státní správě a municipalitám – architek-tům, inženýrům a technickým profesím. Podpora prodeje PPC kam-paň, vlastní eshop. Doporučená MOC 289 Kč, sleva pro akademickou sféru 20%. Distri-buce: volný prodej, web IFMA, web Facility management Journal Ná-klad 1 000 kusů, počet stran 80. Technická specifikace: paperback, měkká vazba, A5 formát Vychází také jako e-kniha a audiokniha. Členům ČKA ji nabídnou za nákladovou cenu jako studijní materiál. Kniha bude dále distribuována na relevantní vysoké školy v ČR. Více informací.

Asociace 

pro urbanismus a územní plánování České republiky, z.s.

Energetická krize/konference.  Na programu letošního jarního setkání jsou obecné i konkrétní příklady, které se vztahují k současným problémům, vyvolaným energetickou krizí a možnostmi jejich řešení novými postupy při získávání energií. Budou diskutovány dopady výroby energie z obnovitelných zdrojů a jejich průmět do území, zmíněna bude také elektromobilita a možnosti jejího dalšího rozvoje. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 150 účastníků. Termín konání: 30. – 31. března 2023, Dolní Vítkovice Gong, Ostrava. Více informací.

Alliance for Architectural Modernity, Tchaj-wan

Taiwan Acts! Architecture in Social Dialogue. Výstava a tři doprovodné semináře v Národní technické knihovně. Výstava se zaměřuje na společenskou roli současných architektů na Tchaj-wanu; představeny budou návrhy opatření k rozvoji urba-nismu oblastí Yilan, Hsinchu a Keelung City, ale také k rozvoji in-frastruktury, kulturních budov a bydlení na dalších místech ostrova. Budou prezentovány projekty architektů, jako jsou Fieldoffice Archi-tects s Sheng-Yuan Huangem ve městě Hsinchu a projekty komunit-ního plánování ve městě Keelung. Termín konání: únor - duben 2023. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Rezidenční domy/přednáška a diskuze. První přednáška z cyklu Rethink Architecture o udržitelných rekonstrukcích budov představí rezidenční domy. Proč opravovat bytové i rodinné domy a nenechávat je chátrat, bourat je a na jejich místě stavět nové? Jaké netradiční konverze rezidenčních budov existují? A jak je můžeme rekonstruovat udržitelně a pomoci jejich obyvatelům ušetřit náklady na bydlení a zároveň zvýšit komfort žití? Udržitelné inovace jako tepelná čerpadla, solární panely či recyklace šedé vody navíc šetří peníze při provozu budovy. Klást důraz na udržitelné re-novace rezidenčních budov pomůže i městům v budování jejich odolnosti. Inspirujte se z praktických příkladů, jak společnými silami můžete provést vaši rekonstrukci udržitelněji. Termín konání: 9. března 2023 (19.00 – 21.00 hod.) v Centru architektury a městského Plánování Praha + online. Více informací.

Kruh, z. s.

Cyklus přednášek Konečně! 2023. V tradičních přednáškových a kurátorsky vybraných večerech věnovaným převážně evropské architektuře vystoupí v roce 2023 v Praze jednotlivě osobnosti z oboru architektury, které v průběhu desítek let pozvání z různých důvodů odmítly – časová vytíženost, nové role na akademické půdě, covid atp. Cyklus těchto přednášek a diskuzí se pro tento rok jmenuje KONEČNĚ!. Jarní část představí etablované a inspirativní osobnosti z oboru architektury. Podzim pak bude tematicky propojen s festivalem Den architektury a zaměří se převážně na propojení architektury, konstrukcí a technologií jako nedílné součásti navrhování staveb. V průběhu roku Kruh realizuje 7 přednášek, v nichž vystoupí 9 inspirativních profesionálů oboru architektury, jako například německý architekt Thomas Burlon společně s umělcem Berndem Trasbergerem, český architekt Ivan Kroupa, významný švýcarský architekt Roger Diener, autor několika českých lávek Petr Tej, či ředitel německé inženýrské kanceláře sbp Boris Reyher. Na podzim dorazí významní švýcarští statici Joseph Schwartz a Jürg Conzett. Termín konání: 2023 (2. 3., 13. 4., 4. 5., 1. 6., 5. 10., 2. 11., 7. 12.) v Praze – velký sál kina Světozor, CAMP Praha, UMPRUM a další. Více informací.

 

Záštity udělené v roce 2022

Žadatel Název akce a stručná charakteristika

Český svaz vědeckotechnických společností z.s (ČSVTS) a World Federation of Engineering Organizations (WFEO)

Světový inženýrský konvent WEC 2023 / World Engineers Convention WEC 2023

Termín konání: 9. – 15. října 2023
Místo konání: Praha, více informací.

Arto.to galerie v Uhelném mlýně

Dům sester Válových/výstavní projekt

Výstava „Dům sester Válových“ je součástí celoročního výstavního programu arto.to galerie v Uhelném Mlýně, nazvaného Ostrovy svobody. Finančně ji podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj. Dne 13. 12. 2022 bude stoleté výroční od narození umělecké dvojice, sester Jitky a Květy Válových. U této příležitosti se rozhodli, společně se sochařkou Dagmar Šubrtovou (zastupující projekt Dům Válovek) uspořádat výstavu, dokumentující dobovými fotografiemi, texty a audionahrávkami, plnohodnotný umělecký a intelektuální život, který se po celou druhou polovinu 20. století odehrával v domě sester Válových. Kladenský dům, kam se dvojčata nastěhovala je v českém kontextu historicky zcela jedinečné místo a právě zde vzniklo jejich dnes tolik ceněné celoživotní dílo. Dům byl zároveň jakýmsi společenským inkubátorem pozitivní deviace uprostřed proletářské nálady Kladna. Zde se pravidelně scházely nejen české kulturní osobnosti. A co víc dnes dává smysl, než předávat dalším generacím pozitivní, autentické, pravdivé, chytré, jednoduše „lidsky silné“ životní příběhy. Cílem projektu je znovu otevřít debatu nad otázkou zachování domu (ateliérů) sester Válových, jako památníku, galerie a studovny se zahradou pro budoucí generace. Termín konání: 10. prosince 2022 – 31. ledna 2023 v Arto.to galerie v Uhelném mlýně, Libčice nad Vltavou.Více informací.

 

Centre for Central European Architecture

Městské bydlení budoucnosti/konference

V oblasti nabídky a výstavby bydlení je třeba nového přístupu, zejména pokud jde o bydlení pro skupiny, které se ocitají mimo komerční trh. Konference sdružuje interdisciplinární tým odborníků (architektů, právníků, sociologů, politiků, ekonomů), kteří se zabývají tématem dostupného bydlení. Umožní sdílení znalostí a zkušeností s cílem rozvinout rámec dostupného bydlení v obou zemích. Po konferenci bude následovat přednáška norských hostů, která bude přístupná veřejnosti. Cílem akce je navázat spojení mezi českou a norskou praxí, které podpoří budoucí porozumění a spolupráci. Záměrem je prohloubení bilaterálních vztahů a umožnění "třetím sektorům bydlení" obou zemí se od sebe učit a vzájemně se rozvíjet. Termín konání: 2. prosince 2022 v CAMPu. Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

25. Dny zahradní a krajinářské architektury/konference

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků, arboristů i úředníků. Je jim věnována velká pozornost při výuce i výzkumu. Termín konání: 23. – 25. listopadu 2022. Více informací.

 

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Centrum/celovečerní přednáška a diskuze

Přednáška ze série o proměně stávajících městských struktur na udržitelnější. I historická centra měst se musí měnit a přizpůsobovat aktuálním výzvám. Je možné v centrech aplikovat šetrná řešení, jako je modro-zelená infrastruktura či obnovitelné zdroje energie? A jak vyvážit potřeby místních obyvatel i návštěvníků lokality? Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Mezi přednášejícími budou specialisté i specialistky z mnoha oborů: architekti, krajinářští architekti, městští zastupitelé a další. Termín konání: 15. listopadu 2022 (19 – 21 hod.) v Praze - v prostorách CAMP. Více informací.

Architekti bez hranic, Artyčok.tv, Centrum architektury a městského plánování Praha

Město všech/filmový festival

Současná evropská města procházejí radikální proměnou sociální skladby obyvatel. Centra se vylidňují, narůstá krize bydlení a sílí příliv nových obyvatel ze zahraničí, mimo jiné z důvodu klimatických změn a válečných konfliktů. Důsledky této proměny dopadají ve většině případů nejprve na sociálně slabé, pro které přestalo být v centrech současných měst místo. Pestrost sociální skladby, integrace a vzájemná solidarita jsou přitom ověřenými prostředky posilování občanského soužití. Sociální segregace, exkluze a vytváření nerovností naopak města oslabují. Filmový festival „Město všech“ prezentuje příklady tzv. dobré praxe, které představují různé možnosti řešení sociální problematiky. Během dvou dnů představí 5 filmů a diskuse se zajímavými hosty. Termín: 18. listopadu 2022 (18-22 hod.), 19. listopadu 2022 (16-22 hod.) v CAPMPu. Více informací.

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

Člověk, stavba a územní plánování 16/studentská vědecká konference

Čtrnáctý ročník konference je určen zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti, kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky, které se tematicky týkají především urbanismu, územního plánování a správy a rozvoje sídel. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který je od roku 2019 zařazen v databázi Scopus. Na základě minulých let očekávají cca 50 účastníků. Konference je financována z vložného účastníků a z grantu SVK a SGS. Termín konání: 16. listopadu 2022 na fakultě stavební ČVUT v Praze, místnost B169. Více informací.

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

 

WOOD CAMP LIVE/seminář

Seminář má zvýšit informovanost podnikatelů v segmentu stavebnictví, a to zejména v oblasti architektury a výstavby dřevostaveb pro soukromý i veřejný sektor. Téma akce je spjaté s prezentací dřevostaveb jako produktu vyspělého a ekologického stavitelství. Mezi přednášejícími architekty budou Jakub Klaška a Zaha Hadid Architects. Registrační poplatek s ubytováním tohoto dvoudenního semináře je od 3.490,- Kč. Termín: 3. – 4. listopadu 2022, místo: Orea Congress Hotel Brno. Více informací.

České centrum pro architekturu, z.s. + Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

Krkonošská cena za architekturu/regionální soutěžní přehlídka

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině. Termín konání: 2022, vyhlášení cen 4. listopadu 2022 (16–23 hod.). Více informací.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

BOLD FUTURE – udržitelností k efektivnímu byznysu/konference

Konference se zaměřuje na témata spojená s European Green Deal, konkrétně na energetiku, udržitelné stavitelství a ESG. Cílem konference je ukázat zelenou transformaci ekonomiky a ambice European Green Deal jako příležitost pro byznys i samosprávy. Chtějí během programu dát prostor firmám, které díky udržitelnosti a inovativním řešením dosáhly ve svém oboru efektivnosti a získali také konkurenční výhodu. Na příkladech dobré praxe budou demonstrovat, že takové společnosti, podnikatelé, či obce jsou oproti zbytku sektoru ve výhodě na mnoha úrovních - jsou odolnější proti vysokým cenám energií, snáze získají finanční podporu a úvěry, diverzifikují rizika a lépe tak umí čelit krizím, atd. Akce by měla sloužit jako inspirace pro management firem a vedení obcí. V dopoledním bloku představí témata v keynote projevech zajímavých osobností z řad politiků i podnikatelů. V odpoledním bloku si účastníci budou moci vybrat mezi třemi paralelními větvemi workshopů. V linii udržitelného stavitelství se zaměří na téma spolupráce obcí a investorů na udržitelném rozvoji měst, či šetrné budovy. Termín: 25. října 2022, 9.00 - 18.00 hod. Místo: Praha, Spojka Karlín. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Satelity/celovečerní přednáška a diskuze

Přednáška ze série o proměně stávajících městských struktur na udržitelnější. Satelity rodinných domů za městem se stále rozrůstají. Jak zařídit, aby se již vybudované satelitní čtvrti dokázaly přizpůsobit změně klimatu? A jak v nich probudit komunitní život? Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Mezi přednášejícími budou specialisté i specialistky z mnoha oborů: architekti, krajinářští architekti, městští zastupitelé a další. Termín konání: 18. října 2022 (19 – 21 hod.) v Praze - v prostorách CAMP. Více informací.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

 

Architektura, technologie a inovace pro budoucí generace/ moderovaná diskuze a networking

Odborně-společenská událost, která je určená pro architekty. Téma udržitelnosti je stále více skloňováno, získává své postavení ve společnosti, avšak patří mezi kontroverzní témata. Obsahuje celou řadu dílčích témat, jež se zdánlivě nemusí jevit jako udržitelná ve spojení se stavbou a uživateli. Připravují proto neotřelý pohled na toto téma a zjednodušeně řečeno jakousi inspiraci z vesmíru pro pozemský udržitelný přístup. Přednášející budou sdílet své zkušenosti, projekty a budou připraveni reagovat na dotazy publika. V připravované diskuzi vystoupí Ondřej Doule (architekt se zkušeností z NASA, připojen on-line), Jan Magasanik případně Ondřej Chybík (v jednání), Pavel Podruh (zakladatel projektu Český soběstačný dům, držitel ocenění komise European Sustainable Energy Award 2018 za inovace v energetice). Termín: 6. října 2022, Místo: Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Zažij udržitelnost/mezioborový workshop

Pětidenní mezioborový workshop pro 50 účastníků o udržitelné architektuře, zakončený ideovým návrhem poloveřejného prostoru v okolí domu Palaty v Praze spojený s jeho částečnou realizací. Projekt přináší možnost propojování oborů a navazování kontaktů mezi studenty/kami i odborníky/icemi z praxe. Výsledkem workshopu bude návrh, který bude zlepšovat okolí, ve kterém lidé žijí, a zároveň pomůže k venkovnímu zotavování pacientů, kteří žijí v domově. Vzdělávací přednášky pořádané v rámci workshopu budou otevřeny i veřejnosti a taktéž z nich bude poskytnut online záznam. Termín konání: 14. - 18. září 2022 v Praze - v prostorách CAMP, Fakulta Stavební ČVUT a okolí domu Palaty. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování, z.s.

 

Město dobré pro život/ Konference

Na programu letošního podzimního setkání jsou obecné i konkrétní příklady, které se vztahují ke kvalitě městské struktury a podmínkám, které město vytváří pro své obyvatele. Předmětem příspěvků budou i otázky bydlení a jeho forem, vybavenosti území a kvality veřejných prostranství.  Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 150 účastníků. Termín konání: 15. - 16. září 2022. Více informací.

Sdružení pro architekturu a rozvoj

 

Summit architektury a urbanismu/konference

Bude navazovat na dopolední Summit stavebního rozvoje. Pořádání pololetních summitů v Obecním domě má již několikaletou tradici a jejich moderátorkou je Michala Hergetová, která dříve dlouhodobě působila v České televizi. Mezi zvanými vystupujícími jsou přední architekti a další odborníci. Termín: 14. září 2022 (11.30 – 13.30 hod.) v Obecním domě v Praze. Více informací.

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Rethink Architecture: Spolupráce/celovečerní přednáška a diskuze

Jak může mezioborová spolupráce pomoci při hledání nejlepších řešení pro udržitelné projekty? Přednáška představí možnosti zlepšení spolupráce na cestě za udržitelností v praxi, realizované příklady i checklist udržitelné architektury. Každý přednášející v 15 minutách představí základní koncepty, které používá ve své praxi. Následuje panelová diskuze, kde jsou možné dotazy publika v sále, i těch, kteří se dívají na online přenos. Přednášející: Jana Pyšková (krajinářská architektka), Jan Waldhauser (krajinářský architekt), Kateřina Eklová a Karolína Barič (specialistky na udržitelnou architekturu), Rethink Architecture - architekt a specialista na participaci (bude potvrzeno). Termín konání: 14. září 2022 (19 – 21 hod). Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

Strom pro život - život pro strom 2022 s podtitulem "Myšlenky současnosti, stíny budoucnosti"

Dvoudenní odborná arboristická konference, v letošním roce již 21. ročník, která se věnuje primárně problematice stromů v urbanizovaném prostředí, tj. ve městech, parcích a dalších veřejných městských prostorech. Letošní konference bude jiná než ty předchozí. Její autoři se rozhodli vyzkoušet nový formát inspirovaný úspěšnou německou konferencí Die Deutschen Baumpflegetage v Augsburgu. Souběžně s programem v hlavním přednáškovém sálu poběží po celé dva dny prezentace určené především stromolezcům a arboristům. Zástupci předních firem také objasní možnosti GIS. Cílem konference je seznámit účastníky, kteří jsou z řad úředníků státní správy i samosprávy, s novými poznatky v péči o stromy v urbanizovaném prostoru. Konference otevírá prostor pro důležitá mezioborová setkání a přináší nejen odborné přednášky se zaměřením na praktické využití a pozitivní příklady, novinky v oboru a jejich zapojení do praxe, ale i významnou společenskou událost. Termín konání: 8. – 9. září 2022 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Více informací.

Ing. arch. MgA. Petr Janda

Náplavka – Okna do světa (architektury)/pohyblivý event

Pořádáno v rámci umístění Revitalizace pražských náplavek mezi 40-ti nejlepšími evropskými stavbami v prestižní přehlídce Mies van der Rohe Award 2022. V rámci eventu bude v Praze přítomná delegátka Mies van der Rohe Award. Event si klade za cíl zároveň ukázat společensko-kulturní podstatu projektu a jeho rozkročení mezi „everyday architecture“ a nadčasovým zapojením současné vrstvy do historického architektonického souboru Prahy. Termín konání: 28. května 2022, a to na třech místech: CAMP Praha, galerijní kobka 10 na Náplavce a na lodi Void Floating Gallery.

Communa s.r.o.

Místo pro život /srovnávací výzkum/

Výzkum, který monitoruje kvalitu života obyvatel a životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky. Veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Momentálně probíhá sběr dat a vyhodnocení, následovat bude příprava eventu a otevření datové výstavy dne 21. června 2022 (výstava bude přístupná v červenci a srpnu 2022). Na podzim se pak vyhlašuje vítěz kategorie „Odpovědná aktivita roku“. Výstava proběhne v Praze (konkrétní místo konání je aktuálně v jednání).

Asociace developerů České republiky, agentura CzechInvest a Kateřina Kubizňáková

Brownfieldy 2022/konference

Konference Brownfieldy představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se zde potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástroje, životní prostředí, právo a další. Letošní ročník je věnován průmyslovému developmentu na brownfieldech s důrazem na udržitelnost a kvalitu projektů i po stránce architektonické. Konference proběhne 16. června 2022 v Ostravě. Více informací.

Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Petr Buryška, Ing. arch. Adéla Chmelová (FA ČVUT), Ing. arch. Jan Šedo, Ing. arch. Roman Bukáček (Pojďme dělat město

Pojďme dělat město (nebo ves) III – Potenciál malého města /konference

Letošním tématem bude Komunální politika a stanovování priorit rozvoje. Opět se konference zaměří spíše na menší města a obce a program bude zahrnovat mnoho inspirace nejen pro ty, kteří se chystají kandidovat na podzim v rámci komunálních voleb. Termín konání: 2. a 3. června 2022 v obci Líbeznice ve víceúčelovém sálu u fotbalového hřiště. Více informací.

Ing. arch. MgA. Petr Janda

Náplavka – Okna do světa (architektury)/pohyblivý event

Pořádáno v rámci umístění Revitalizace pražských náplavek mezi 40-ti nejlepšími evropskými stavbami v prestižní přehlídce Mies van der Rohe Award 2022. V rámci eventu bude v Praze přítomná delegátka Mies van der Rohe Award. Event si klade za cíl zároveň ukázat společensko-kulturní podstatu projektu a jeho rozkročení mezi „everyday architecture“ a nadčasovým zapojením současné vrstvy do historického architektonického souboru Prahy. Termín konání: 28. května 2022, a to na třech místech: CAMP Praha, galerijní kobka 10 na Náplavce a na lodi Void Floating Gallery.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Nové výzvy pro územní plánování/konference

Na programu jsou obecné i konkrétní příklady, vyplývající ze změn, probíhajících v naší společnosti i změn způsobených klimatickou změnou. Na tyto změny bude potřeba reagovat i změnami v území, které musí být podloženy územně plánovací dokumentací. Druhým tématem konference bude digitalizace a standardizace výstupů v oblasti územního plánování. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Konference proběhne Multifunkčním centru Lanškroun, ve dnech 28. a 29. dubna 2022. Více informací.

Sdružení pro architekturu a rozvoj

Summit architektury a urbanismu/ konference

Summit bude navazovat na dopolední Summit stavebního rozvoje, který budou pořádat ve spolupráci s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Pořádání pololetních summitů v Obecním domě má již několikaletou tradici a jejich moderátorkou je Michala Hergetová, která dříve dlouhodobě působila v České televizi. Mezi zvanými vystupujícími jsou představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, vedení Prahy, Brna a Ostravy, přední architekti a další odborníci. Summit se uskuteční 31. března 2022 od 12 do 14hod. v Obecním domě v Praze. Více informací.

Centrum pasivního domu z.s.

Climate Architects Network /ClimArchiNet/ - Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu v architektonickém návrhu (projekt)

Termín konání:
1) ClimArchiNet - diskuzní workshop s experty - 25. února 2022. Více informací.
2) Závěrečný kulatý stůl - 25. března 2022
3) ClimArchiTrip - 3 dny exkurze po příkladech dobré praxe v Německu/Rakousku v týdnu 19. - 23. dubna 2022
Místo konání: Workshop a kulatý stůl bude připraven on-line, ClimArchiNet Trip bude organizován po vybraných místech udržitelné architektury v Německu/Rakousku.

Kruh z.s.

Dialogy 2022/ cyklus přednášek

Termín konání: 1. ledna - 31. prosince 2022
Místo konání: Praha - kino Světozor, CAMP IPR, kino Přítomnost nebo v případě nutnosti live stream na FB. Více informací.

Kruh z.s.

Den architektury 2022/ festival

Termín konání: 1. ledna - 31. prosince 2022
Místo konání: Celá ČR. Více informací.

Záštity udělené v roce 2021

Žadatel Název akce a stručná charakteristika

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Dny zahradní a krajinářské tvorby s tématem "V přízemí" (25. ročník konference)

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků, arboristů i úředníků, je jim věnována velká pozornost při výuce i výzkumu. I PŘÍZEMÍ se týká klimatická změna a ztráta biodiverzity, i tam platí imperativ udržitelnosti. Program se dělí do čtyř bloků: Po úvodním s širším náhledem do problematiky přijdou tři odborné. Druhý blok propojí udržitelnost a ekonomiku, třetí je environmentální, čtvrtý se věnuje lidem a krajině v sídlech i mimo ně. Uslyšíte odborníky z našich i jiných oborů včetně humanitní sféry. Dozvíme se novinky z Evropské komise, o plánování dotačních programů, uvidíte příklady neotřelých způsobů obnovy a managementu různých porostů s koňmi nebo s tankem. Nebudou chybět ukázky povedených projektů a uslyšíte i o jejich bolestech. Připomeneme si, jak důležitý je kvalitní veřejný prostor a krajina pro člověka. Konference se bude konat 24. - 26. listopadu 2021 v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích. Více informací.

Ústav urbanismu – Fakulta architektury ČVUT v Praze

Inventura urbanismu 2021 (konference)

Letošní ročník se bude věnovat metodickým postupům při analytickém mapování historických měst. Budou prezentovány a diskutovány dílčí metody tvořící dohromady ucelenou metodiku certifikovanou Ministerstvem kultury ČR. Tato metodika je jedním z hlavních výsledků pětiletého výzkumného projektu „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky MK ČR a zpracovaného Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Součástí konference je i výstava „Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“ včetně obsáhlého katalogu. Konference se bude konat 26. listopadu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Více informací.

MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

Evropské hlavní město kultury ŽILINA BESKYDY 2026

Jedná se o projekt kandidatury na Evropské hlavní město kultury Žilina Beskydy 2026. Realizace se v případě vítězství předpokládá na léta 2022-2026, přičemž realizace samotného kulturního a vzdělávacího programu je předpokládaná na roky 2024, 2025 s kulminací v roce 2026. Kandidujícím městem je město Žilina. V případě vítězství kandidatury bude založena nová organizace, která se bude věnovat realizaci tohoto projektu. Jedním z podprojektů je Pasáž – otevřená platforma dialogu na téma architektura, plánování, atd.. V rámci této platformy chtějí realizovat projekt „Architecture in small villages“, věnující se diskuzím na téma rurální architektury a plánování, vzdělávacím akcím a intervencím. Podprojekt má za cíl šířit povědomí o kvalitní architektuře mimo centra. Celý projekt EHMK Žilina Beskydy by měl přinést do regionu Beskyd nejen kvalitní kulturní program, ale věnovat se také vzdělávání úředníků a veřejnosti nejen v oblasti kultury, ale také např. kreativní byrokracie nebo právě architektury. Více informací.

Centrum pasivního domu, z.s. Brno

ClimArchiNet - Climate Architects Network - 14. Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2021

Konference „Spojení staveb a udržitelnosti“, která odstartuje dne 30. 11. 2021 celodenním programem v on-line prostředí s živým přenosem ze studia. Konference se bude účastnit osmnáct řečníků z ČR a zahraničí, předávajících své zkušenosti v 15 min video reportážích a navazujících šesti panelových diskusích. Cílem konference je předat praktické zkušenosti z přípravy a realizace udržitelné architektury a sdílet konkrétní postupy řešení a inovací a nastartovat změny v přístupu k navrhování a výstavbě a rozšiřovat komunitu (www.architects-for-future.cz), která pomáhá naplňovat deklarované cíle udržitelnosti.

Další akcí v rámci projektu ClimArchiNet bude on-line panelová diskuse s experty pro veřejné zadavatele (města, obce), která je plánovaná buď v prosinci roku 2021 nebo v prvním kvartálu roku 2022. V roce 2022 bude probíhat závěrečný on-line kulatý stůl s experty. Závěrečná diskuse expertního týmu a přizvaných hostů bude v odborné diskusi prezentovat hlavní výsledky z předchozích aktivit projektu ClimArchiNet, a jejich další aplikovatelnost pro ČKA, ČKAIT, MPO, MMR, MŽP. Více informací.

 

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Od strategie ke koncepci

Na programu podzimní konference je problematika vztahu strategického a územního plánování, jeho provázanost a praktické příklady z reálného života. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 200 účastníků. Konference proběhne ve dnech 14. a 15. října 2021 v Regionálním centru v Olomouci. Více informací.

 IPR Praha

 NEXT LANDSCAPES 2021

Cílem prvního ročníku konference je přinést do českého prostředí aktuální globální témata krajinářské architektury skrze přední odborníky a představitele současné světové krajinářské tvorby a architektury. Bude vytvořen prostor pro diskuzi, jak může tato profese přispět k řešení aktuálních problémů městské a příměstské krajiny. Konference proběhne on-line ve dnech 13. a 14. října 2021. Více informací.

 Mezioborový tým ČVUT 

PROJEKT ČVUT FIRSTlife V SOUTĚŽI SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22  (Mezinárodní studentská soutěž udržitelné architektury)

FIRSTlife je projekt týmu studentů převážně z ČVUT, vedený fakultou ČVUT a podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, který se účastní mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22. Finále soutěže se koná v červnu 2022 ve Wuppertalu v Německu. Organizátory soutěže jsou University of Wuppertal a Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Více informací.

 Bubec, o.p.s.

M3/UMĚNÍ V PROSTORU - MEZI PROSTORY

Projekt mezinárodního sochařského festivalu se bude konat již po šesté na nádražích v Praze, Středočeském kraji a v přilehlém okolí nádražních budov a infrastruktury. Festival je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Každý ročník se věnuje jinému tématu, pod vedením jiných kurátorů, přičemž se návštěvníci každý rok setkávají s novými přístupy a pohledy na umění a veřejný prostor, což zabraňuje umělecké stagnaci. Ročník 2022 bude unikátní tím, že se tentokrát neodehraje v konkrétní lokalitě městských částí, ale pojítkem bude železniční infrastruktura a nádražní budovy. Festival bude probíhat od června do září 2022. Více informací.

 

Pojďme dělat město (nebo ves) II: Městský architekt

Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti jsou vyzváni doktorandi s příbuznými výzkumy, architekti činní v pozicích městských/obecních architektů, zástupci neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky a úředníky. Tématy konference budou: Městský architekt, Příklady dobré praxe, Workshop: Příprava, realizace a následné oživení náměstí na malém městě. Konference se bude konat 16. a 17. září 2021. Více informací.

Rada pro zelené střechy, z.s. 

 Festival architektury 2021

Druhý ročník Festivalu architektury 2021 proběhne ve středu 23. 6. 2021 v areálu brněnské Riviéry. Klade si za cíl seznámit návštěvníky všech věkových kategorií a zejména rodiny s dětmi s tématem „Jaké příležitosti nabízí architektura pro lepší a odpovědnější život ve městě“. V prostranství areálu brněnské Riviéry bude naučná stezka a zázemí pro odborný program. I ti nejmenší návštěvníci se budou moci formou hravých exponátů a ilustrovaných naučných panelů seznámit s užitky, které obyvatelům metropolí poskytují zelené střechy, a také jak mohou naše stavby snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu, slunce a dobíjet elektromobily. Pro podnikatele ve stavebnictví bude připraven prostor k setkávání a mnoho inspirujících přednášek. Více informací.

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB)

Central Europe towards Sustainable Building 2022

Konference Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) je součástí série mezinárodních konferencí pořádaných pod patronátem čtyř mezinárodních organizací: iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. Konference se bude konat již po šesté – předchozí konference: CESB07, CESB10, CESB13, CESB16 a CESB19 se staly tradičním místem setkávání odborníků ze světa zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. Konference probíhá v anglickém jazyce, v rámci minulého ročníku v roce 2019 přivítali 243 účastníků ze 43 zemí světa. O významu této mezinárodní konference svědčí i to, že příspěvky předchozích pěti ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science. Konference proběhne 4. - 6. 7. 2022. Více informací.

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Chomoutov

Cena Víta Brandy za dopravní stavbu nebo opatření/ soutěžní přehlídka

Cena Víta Brandy chce ocenit mimořádné realizace, které svým řešením obohatily veřejný prostor. Není přitom důležité, jak byla stavba nebo rekonstrukce investičně náročná. Soutěž poukazuje na ty skutečnosti, že dopravní stavby nemusí být jen stroze technické, ale také kreativní, obsahující design, chytře začleněné v rámci kontextu okolního prostoru a příjemné k užívání. Členové ČKA se mohou zapojit také s nominacemi svých zdařilých realizací v českých a slovenských městech. Soutěž hodnotí konkrétní jednotlivá opatření či jejich soubor, která přispívají ke zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy, a to v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2020–2030.  Soutěž probíhá do 15. 8. 2021. Více informací.

Asociace developerů České republiky, město Český Krumlov, Kateřina Kubizňáková

Brownfieldy 2021/ konference

Konference Brownfieldy, která se bude konat 17. 9. od 10hod., představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástroje, životní prostředí, právo a další. Tento ročník je věnován rozvoji městských brownfieldů a na konkrétním příkladu Českého Krumlova budou diskutovány všechny aspekty úspěšného zapojení brownfieldu do rozvoje města. S tématem úzce souvisí důležitost městského architekta. Dlouhodobým cílem konference je ukazovat konkrétní a úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro další realizace. Více informací.

FA ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování

Urban Design Award/ mezinárodní studentská soutěž

Urban Design Award (dříve známé pod názvem O nejlepší urbanistický projekt) se již 25 let těší trvalému zájmu studentů škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt. Je to soutěž pro studenty českých, slovenských, polských a maďarských fakult architektury a vysokých škol odborného zaměření. Soutěž tak podporuje obor urbanismus a územního plánování v rámci výuky a také vzájemnou komunikaci architektonických škol. Do loňského 25. ročníku se přihlásilo rekordních 60 projektů. Z 15 projektů, které postoupily do druhého kola, porota nakonec vybrala šest, jimž při online vyhlášení vítězů virtuálně předala ocenění. Výsledky soutěže jsou každoročně prezentovány v odborném architektonickém tisku a za běžných okolností také vystavovány na partnerských univerzitách a v rámci konferencí AUÚP ČR a Architecture Week. Odevzdání prací – 07/2021, zasedání poroty – 11/2021, předání cen – 03/2022. Výsledky loňského ročníku.

Pěstuj prostor, z. s. / Platforma pro veřejný prostor

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE – sociální a architektonický rozměr veřejného Prostoru

Prostřednictvím konference (mezioborového setkání) chce pořadatel podpořit dialog a usnadnit spolupráci mezi profesemi – zejména architekty, krajináři a urbanisty na jedné straně a sociology, antropology apod. na straně druhé. Ze setkání by měly vyplynout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace. Setkání bude předcházet tematické šetření ve formě hloubkových rozhovorů s architekty (urbanisty, krajináři ad.). Mezioborová spolupráce a vícedimenzionální pojetí veřejného prostoru je z pohledu zmíněných profesí v českém kontextu dlouhodobě zanedbávané téma, které se v poslední době začíná stávat velmi aktuálním a potřebným. Konference proběhne pravděpodobně v červnu nebo září 2021, šetření potom  průběhu měsíce dubna. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Jarní konference 2021 - Občanské vybavení

Konference proběhne 15. - 16. 4. 2021. Mj. na ní zazní tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Dialogy/ cyklus přednášek

Během čtyř jarních a třech podzimních večerů se představí čtrnáct významných českých i zahraničních hostů, kteří se budou věnovat nejrůznějším otázkám současné architektury a příbuzných oborů. KRUH letos k přednáškám přizval například švýcarského historika architektury Philipa Ursprunga, indicko-španělskou architektku Anupamu Kundoo nebo profesora a historika architektury Rostislava Šváchu. Termín konání: 4. 3. - 9. 12. 2021. Více informací

KRUH z.s.

Den architektury 2021

Den architektury je festival o architektuře, který v minulém roce
oslavil 10 let své existence. Jedná se o světový unikát, jenž propaguje
kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachování kvalitních
historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se
zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či
vesnice. Akce je určena všem, kteří o ni projeví zájem a mají chuť se
zapojit do celorepublikové oslavy a je zdarma. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnost neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Termín konání: 30. 9. - 4. 10. 2021. Více informací

Záštity udělené v roce 2020

Žadatel Název akce a stručná charakteristika
Muzeum hl.m. Prahy a Národní technické muzeum

Adolf Loos světoobčan

Výstava k připomenutí výročí 150 let od narození světově proslulého architekta Adolfa Loose bude k vidění od 1. 12. 2020 do 1. 8. 2021. Výstava má za úkol připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující, a jejímž cílem je přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Více informací.

Český svaz stavebních inženýrů

Voda 2020

Konference, která má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s ní pro společnost. Voda je součástí našeho života, může být škodící i pomáhající a je nutno upozornit na možnou synergii širokého spektra činnosti architektů a stavebních inženýrů při zacházení s vodou. Diskutující na konferenci mohou zmapovat cestu vody v krajině a v obci ve styku se stavebním dílem, člověkem a okolní živou a neživou přírodou. Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb a vodohospodáře. Konference proběhne formou webinářů v termínech 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Modrozelená realita

7. ročník odborné konference se zaměřením na klimatické změny proběhne 15. 10. 2020. Na programu jsou mj. tyto přednášky: Právní aspekty zavádění MZI (David Stránský), Pracovní skupina pro stromořadí při IPR -technické i krajinářské aspekty (Josef Souček, David Hora), Mentální překážky v zavádění MZI (Jan Krajhanzl), Kostnické náměstí – MZI v praxi (Hana Špalková, Radmila Fingerová), Zelené kolejiště na Ládví (Josef Vokál), město Lanškroun – realizované příklady (Richard Kohout), Obnova historické městské části – Děčín Podmokly (Jitka Trevisan). Více informací.

ABF, a.s.

Architekt Obci 2020

Soutěž probíhá od 15. 3. do 8. 9. 2020. V rámci Ceny Architekt roku je udílena i Zvláštní cena Architekt obci, ocenění udělené tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Více informací.

ABF, a.s.

Young Architect Award 

12. ročník soutěže pro studenty a začínající architekty do 33 let probíhá od 14. 1. 2020. Účelem soutěžní přehlídky je podpořit tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskuzi o architektuře. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Občanské vybavení

Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků. Proběhne ve dnech 2. a 3. 4. 2020. V rámci konference proběhnout mj. tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Den architektury

Den architektury je festival o architektuře, který roce 2020 oslaví 10 let své existence a který propaguje kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachovávání kvalitních historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či vesnice. Akce je určena všem, kteří o ní projeví zájem a je zdarma. Za dobu konání se do festivalu zapojilo přes 180 měst, v posledních letech je připravováno přes 330 akcí ročně. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnosti neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Bude probíhat od 1. do 7. 10. 2020. Více informací.

KRUH z.s.

Severská cesta

KRUH z. s. navazuje na 19letou tradici, a i v roce 2020 chce uspořádat tradiční přednáškové večery. Zastřešujícím tématem cyklu není ovšem jen geografická příslušnost architektů, ale jejich odpovědný přístup k architektuře a vztah architektury k přírodě. V rámci 19. ročníku cyklu přednášek budou představeni vybraní architekti z Norska, Švédska, Dánska, Finska a případně Islandu. Budou pozvány tyto ateliéry: Karl Otto Ellefse (Norsko), Reiulf Ramstad Architects (Norsko), OPAFORM (Norsko), Vardehaugen (Norsko), Joliark (Švédsko), Johannes Norlander Arkitekten (Švédsko), 3 XN (Dánsko), Superflex (Dánsko), AOA (Finsko), AVANTO (Finsko). Přednáškové večery budou probíhat od 5. 3. 2020 do 4. 12. 2020. Více informací.

 

Záštity udělené v roce 2021

Žadatel Název akce a stručná charakteristika

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Dny zahradní a krajinářské tvorby s tématem "V přízemí" (25. ročník konference)

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků, arboristů i úředníků, je jim věnována velká pozornost při výuce i výzkumu. I PŘÍZEMÍ se týká klimatická změna a ztráta biodiverzity, i tam platí imperativ udržitelnosti. Program se dělí do čtyř bloků: Po úvodním s širším náhledem do problematiky přijdou tři odborné. Druhý blok propojí udržitelnost a ekonomiku, třetí je environmentální, čtvrtý se věnuje lidem a krajině v sídlech i mimo ně. Uslyšíte odborníky z našich i jiných oborů včetně humanitní sféry. Dozvíme se novinky z Evropské komise, o plánování dotačních programů, uvidíte příklady neotřelých způsobů obnovy a managementu různých porostů s koňmi nebo s tankem. Nebudou chybět ukázky povedených projektů a uslyšíte i o jejich bolestech. Připomeneme si, jak důležitý je kvalitní veřejný prostor a krajina pro člověka. Konference se bude konat 24. - 26. listopadu 2021 v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích. Více informací.

Ústav urbanismu – Fakulta architektury ČVUT v Praze

Inventura urbanismu 2021 (konference)

Letošní ročník se bude věnovat metodickým postupům při analytickém mapování historických měst. Budou prezentovány a diskutovány dílčí metody tvořící dohromady ucelenou metodiku certifikovanou Ministerstvem kultury ČR. Tato metodika je jedním z hlavních výsledků pětiletého výzkumného projektu „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky MK ČR a zpracovaného Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Součástí konference je i výstava „Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“ včetně obsáhlého katalogu. Konference se bude konat 26. listopadu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Více informací.

MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

Evropské hlavní město kultury ŽILINA BESKYDY 2026

Jedná se o projekt kandidatury na Evropské hlavní město kultury Žilina Beskydy 2026. Realizace se v případě vítězství předpokládá na léta 2022-2026, přičemž realizace samotného kulturního a vzdělávacího programu je předpokládaná na roky 2024, 2025 s kulminací v roce 2026. Kandidujícím městem je město Žilina. V případě vítězství kandidatury bude založena nová organizace, která se bude věnovat realizaci tohoto projektu. Jedním z podprojektů je Pasáž – otevřená platforma dialogu na téma architektura, plánování, atd.. V rámci této platformy chtějí realizovat projekt „Architecture in small villages“, věnující se diskuzím na téma rurální architektury a plánování, vzdělávacím akcím a intervencím. Podprojekt má za cíl šířit povědomí o kvalitní architektuře mimo centra. Celý projekt EHMK Žilina Beskydy by měl přinést do regionu Beskyd nejen kvalitní kulturní program, ale věnovat se také vzdělávání úředníků a veřejnosti nejen v oblasti kultury, ale také např. kreativní byrokracie nebo právě architektury. Více informací.

Centrum pasivního domu, z.s. Brno

ClimArchiNet - Climate Architects Network - 14. Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2021

Konference „Spojení staveb a udržitelnosti“, která odstartuje dne 30. 11. 2021 celodenním programem v on-line prostředí s živým přenosem ze studia. Konference se bude účastnit osmnáct řečníků z ČR a zahraničí, předávajících své zkušenosti v 15 min video reportážích a navazujících šesti panelových diskusích. Cílem konference je předat praktické zkušenosti z přípravy a realizace udržitelné architektury a sdílet konkrétní postupy řešení a inovací a nastartovat změny v přístupu k navrhování a výstavbě a rozšiřovat komunitu (www.architects-for-future.cz), která pomáhá naplňovat deklarované cíle udržitelnosti.

Další akcí v rámci projektu ClimArchiNet bude on-line panelová diskuse s experty pro veřejné zadavatele (města, obce), která je plánovaná buď v prosinci roku 2021 nebo v prvním kvartálu roku 2022. V roce 2022 bude probíhat závěrečný on-line kulatý stůl s experty. Závěrečná diskuse expertního týmu a přizvaných hostů bude v odborné diskusi prezentovat hlavní výsledky z předchozích aktivit projektu ClimArchiNet, a jejich další aplikovatelnost pro ČKA, ČKAIT, MPO, MMR, MŽP. Více informací.

 

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Od strategie ke koncepci

Na programu podzimní konference je problematika vztahu strategického a územního plánování, jeho provázanost a praktické příklady z reálného života. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 200 účastníků. Konference proběhne ve dnech 14. a 15. října 2021 v Regionálním centru v Olomouci. Více informací.

 IPR Praha

 NEXT LANDSCAPES 2021

Cílem prvního ročníku konference je přinést do českého prostředí aktuální globální témata krajinářské architektury skrze přední odborníky a představitele současné světové krajinářské tvorby a architektury. Bude vytvořen prostor pro diskuzi, jak může tato profese přispět k řešení aktuálních problémů městské a příměstské krajiny. Konference proběhne on-line ve dnech 13. a 14. října 2021. Více informací.

 Mezioborový tým ČVUT 

PROJEKT ČVUT FIRSTlife V SOUTĚŽI SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22  (Mezinárodní studentská soutěž udržitelné architektury)

FIRSTlife je projekt týmu studentů převážně z ČVUT, vedený fakultou ČVUT a podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, který se účastní mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22. Finále soutěže se koná v červnu 2022 ve Wuppertalu v Německu. Organizátory soutěže jsou University of Wuppertal a Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Více informací.

 Bubec, o.p.s.

M3/UMĚNÍ V PROSTORU - MEZI PROSTORY

Projekt mezinárodního sochařského festivalu se bude konat již po šesté na nádražích v Praze, Středočeském kraji a v přilehlém okolí nádražních budov a infrastruktury. Festival je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Každý ročník se věnuje jinému tématu, pod vedením jiných kurátorů, přičemž se návštěvníci každý rok setkávají s novými přístupy a pohledy na umění a veřejný prostor, což zabraňuje umělecké stagnaci. Ročník 2022 bude unikátní tím, že se tentokrát neodehraje v konkrétní lokalitě městských částí, ale pojítkem bude železniční infrastruktura a nádražní budovy. Festival bude probíhat od června do září 2022. Více informací.

 

Pojďme dělat město (nebo ves) II: Městský architekt

Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti jsou vyzváni doktorandi s příbuznými výzkumy, architekti činní v pozicích městských/obecních architektů, zástupci neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky a úředníky. Tématy konference budou: Městský architekt, Příklady dobré praxe, Workshop: Příprava, realizace a následné oživení náměstí na malém městě. Konference se bude konat 16. a 17. září 2021. Více informací.

Rada pro zelené střechy, z.s. 

 Festival architektury 2021

Druhý ročník Festivalu architektury 2021 proběhne ve středu 23. 6. 2021 v areálu brněnské Riviéry. Klade si za cíl seznámit návštěvníky všech věkových kategorií a zejména rodiny s dětmi s tématem „Jaké příležitosti nabízí architektura pro lepší a odpovědnější život ve městě“. V prostranství areálu brněnské Riviéry bude naučná stezka a zázemí pro odborný program. I ti nejmenší návštěvníci se budou moci formou hravých exponátů a ilustrovaných naučných panelů seznámit s užitky, které obyvatelům metropolí poskytují zelené střechy, a také jak mohou naše stavby snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu, slunce a dobíjet elektromobily. Pro podnikatele ve stavebnictví bude připraven prostor k setkávání a mnoho inspirujících přednášek. Více informací.

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB)

Central Europe towards Sustainable Building 2022

Konference Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) je součástí série mezinárodních konferencí pořádaných pod patronátem čtyř mezinárodních organizací: iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. Konference se bude konat již po šesté – předchozí konference: CESB07, CESB10, CESB13, CESB16 a CESB19 se staly tradičním místem setkávání odborníků ze světa zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. Konference probíhá v anglickém jazyce, v rámci minulého ročníku v roce 2019 přivítali 243 účastníků ze 43 zemí světa. O významu této mezinárodní konference svědčí i to, že příspěvky předchozích pěti ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science. Konference proběhne 4. - 6. 7. 2022. Více informací.

Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Chomoutov

Cena Víta Brandy za dopravní stavbu nebo opatření/ soutěžní přehlídka

Cena Víta Brandy chce ocenit mimořádné realizace, které svým řešením obohatily veřejný prostor. Není přitom důležité, jak byla stavba nebo rekonstrukce investičně náročná. Soutěž poukazuje na ty skutečnosti, že dopravní stavby nemusí být jen stroze technické, ale také kreativní, obsahující design, chytře začleněné v rámci kontextu okolního prostoru a příjemné k užívání. Členové ČKA se mohou zapojit také s nominacemi svých zdařilých realizací v českých a slovenských městech. Soutěž hodnotí konkrétní jednotlivá opatření či jejich soubor, která přispívají ke zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy, a to v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2020–2030.  Soutěž probíhá do 15. 8. 2021. Více informací.

Asociace developerů České republiky, město Český Krumlov, Kateřina Kubizňáková

Brownfieldy 2021/ konference

Konference Brownfieldy, která se bude konat 17. 9. od 10hod., představuje platformu pro dialog soukromé a veřejné sféry o budoucím územním a ekonomickém rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, finanční nástroje, životní prostředí, právo a další. Tento ročník je věnován rozvoji městských brownfieldů a na konkrétním příkladu Českého Krumlova budou diskutovány všechny aspekty úspěšného zapojení brownfieldu do rozvoje města. S tématem úzce souvisí důležitost městského architekta. Dlouhodobým cílem konference je ukazovat konkrétní a úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro další realizace. Více informací.

FA ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování

Urban Design Award/ mezinárodní studentská soutěž

Urban Design Award (dříve známé pod názvem O nejlepší urbanistický projekt) se již 25 let těší trvalému zájmu studentů škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt. Je to soutěž pro studenty českých, slovenských, polských a maďarských fakult architektury a vysokých škol odborného zaměření. Soutěž tak podporuje obor urbanismus a územního plánování v rámci výuky a také vzájemnou komunikaci architektonických škol. Do loňského 25. ročníku se přihlásilo rekordních 60 projektů. Z 15 projektů, které postoupily do druhého kola, porota nakonec vybrala šest, jimž při online vyhlášení vítězů virtuálně předala ocenění. Výsledky soutěže jsou každoročně prezentovány v odborném architektonickém tisku a za běžných okolností také vystavovány na partnerských univerzitách a v rámci konferencí AUÚP ČR a Architecture Week. Odevzdání prací – 07/2021, zasedání poroty – 11/2021, předání cen – 03/2022. Výsledky loňského ročníku.

Pěstuj prostor, z. s. / Platforma pro veřejný prostor

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE – sociální a architektonický rozměr veřejného Prostoru

Prostřednictvím konference (mezioborového setkání) chce pořadatel podpořit dialog a usnadnit spolupráci mezi profesemi – zejména architekty, krajináři a urbanisty na jedné straně a sociology, antropology apod. na straně druhé. Ze setkání by měly vyplynout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace. Setkání bude předcházet tematické šetření ve formě hloubkových rozhovorů s architekty (urbanisty, krajináři ad.). Mezioborová spolupráce a vícedimenzionální pojetí veřejného prostoru je z pohledu zmíněných profesí v českém kontextu dlouhodobě zanedbávané téma, které se v poslední době začíná stávat velmi aktuálním a potřebným. Konference proběhne pravděpodobně v červnu nebo září 2021, šetření potom  průběhu měsíce dubna. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Jarní konference 2021 - Občanské vybavení

Konference proběhne 15. - 16. 4. 2021. Mj. na ní zazní tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Dialogy/ cyklus přednášek

Během čtyř jarních a třech podzimních večerů se představí čtrnáct významných českých i zahraničních hostů, kteří se budou věnovat nejrůznějším otázkám současné architektury a příbuzných oborů. KRUH letos k přednáškám přizval například švýcarského historika architektury Philipa Ursprunga, indicko-španělskou architektku Anupamu Kundoo nebo profesora a historika architektury Rostislava Šváchu. Termín konání: 4. 3. - 9. 12. 2021. Více informací

KRUH z.s.

Den architektury 2021

Den architektury je festival o architektuře, který v minulém roce
oslavil 10 let své existence. Jedná se o světový unikát, jenž propaguje
kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachování kvalitních
historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se
zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či
vesnice. Akce je určena všem, kteří o ni projeví zájem a mají chuť se
zapojit do celorepublikové oslavy a je zdarma. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnost neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Termín konání: 30. 9. - 4. 10. 2021. Více informací

Záštity udělené v roce 2020

Žadatel Název akce a stručná charakteristika
Muzeum hl.m. Prahy a Národní technické muzeum

Adolf Loos světoobčan

Výstava k připomenutí výročí 150 let od narození světově proslulého architekta Adolfa Loose bude k vidění od 1. 12. 2020 do 1. 8. 2021. Výstava má za úkol připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující, a jejímž cílem je přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Více informací.

Český svaz stavebních inženýrů

Voda 2020

Konference, která má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s ní pro společnost. Voda je součástí našeho života, může být škodící i pomáhající a je nutno upozornit na možnou synergii širokého spektra činnosti architektů a stavebních inženýrů při zacházení s vodou. Diskutující na konferenci mohou zmapovat cestu vody v krajině a v obci ve styku se stavebním dílem, člověkem a okolní živou a neživou přírodou. Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb a vodohospodáře. Konference proběhne formou webinářů v termínech 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021Více informací.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Modrozelená realita

7. ročník odborné konference se zaměřením na klimatické změny proběhne 15. 10. 2020. Na programu jsou mj. tyto přednášky: Právní aspekty zavádění MZI (David Stránský), Pracovní skupina pro stromořadí při IPR -technické i krajinářské aspekty (Josef Souček, David Hora), Mentální překážky v zavádění MZI (Jan Krajhanzl), Kostnické náměstí – MZI v praxi (Hana Špalková, Radmila Fingerová), Zelené kolejiště na Ládví (Josef Vokál), město Lanškroun – realizované příklady (Richard Kohout), Obnova historické městské části – Děčín Podmokly (Jitka Trevisan). Více informací.

ABF, a.s.

Architekt Obci 2020

Soutěž probíhá od 15. 3. do 8. 9. 2020. V rámci Ceny Architekt roku je udílena i Zvláštní cena Architekt obci, ocenění udělené tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Více informací.

ABF, a.s.

Young Architect Award 

12. ročník soutěže pro studenty a začínající architekty do 33 let probíhá od 14. 1. 2020. Účelem soutěžní přehlídky je podpořit tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskuzi o architektuře. Více informací.

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Občanské vybavení

Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků. Proběhne ve dnech 2. a 3. 4. 2020. V rámci konference proběhnout mj. tyto přednášky – Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd. Více informací.

KRUH z.s.

Den architektury

Den architektury je festival o architektuře, který roce 2020 oslaví 10 let své existence a který propaguje kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachovávání kvalitních historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či vesnice. Akce je určena všem, kteří o ní projeví zájem a je zdarma. Za dobu konání se do festivalu zapojilo přes 180 měst, v posledních letech je připravováno přes 330 akcí ročně. Součástí festivalu je také filmová přehlídka Film a architektura. Unikátní možnosti neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Bude probíhat od 1. do 7. 10. 2020. Více informací.

KRUH z.s.

Severská cesta

KRUH z. s. navazuje na 19letou tradici, a i v roce 2020 chce uspořádat tradiční přednáškové večery. Zastřešujícím tématem cyklu není ovšem jen geografická příslušnost architektů, ale jejich odpovědný přístup k architektuře a vztah architektury k přírodě. V rámci 19. ročníku cyklu přednášek budou představeni vybraní architekti z Norska, Švédska, Dánska, Finska a případně Islandu. Budou pozvány tyto ateliéry: Karl Otto Ellefse (Norsko), Reiulf Ramstad Architects (Norsko), OPAFORM (Norsko), Vardehaugen (Norsko), Joliark (Švédsko), Johannes Norlander Arkitekten (Švédsko), 3 XN (Dánsko), Superflex (Dánsko), AOA (Finsko), AVANTO (Finsko). Přednáškové večery budou probíhat od 5. 3. 2020 do 4. 12. 2020. Více informací.