Přeskočit na obsah

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce ČKA připravilo Politiku architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 vláda schválila.

Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě lobovala za vznik materiálu typu politiky architektury, jenž je pro většinu evropských zemí naprostým standardem. Podobný koncepční dokument věnovaný architektuře, urbanismu a stavebnímu rozvoji České republice scházel dlouhá léta. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce ČKA na konci loňského roku připravilo Politiku architektury a stavební kultury. Ta byla předložena vládě, která ji 14. ledna 2015 schválila.  Česká komora architektů věří, že tento koncepční dokument přispěje k podpoře kvalitní architektury a zefektivní péči o vystavěné prostředí.

Politika architektury a stavební kultury České republiky stanovuje vizi a základní cíle urbanistického rozvoje. Vychází z relevantních národních i evropských dokumentů a předpisů (mj. memorandum Architektura ve vzdělávání či Zelená infrastruktura) Zároveň ve spolupráci s odborníky navrhuje opatření a definuje zodpovědné a spolupracující instituce, mezi nimiž je i Česká komora architektů, která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu kulturního prostředí. Materiál je určen především těm všem, kteří se účastní procesu výstavby, ať již na straně státní správy a samosprávy či dalších souvisejících institucí. Jasně formulované problémy a srozumitelnost jej zároveň předurčují k tomu, aby vzbudil zájem také u široké veřejnosti. To považuje Komora za jednoznačný klad, neboť architektura je věcí veřejnou a péče o ni by měla být společnosti vlastní. Jedině kvalitní prostředí totiž poskytuje kvalitní podmínky pro život a v neposlední řadě se od něj odráží i společenský a ekonomický vzestup dané země.