Přeskočit na obsah

Pomoc obcím poničeným tornádem

Speciální web na pomoc postiženým tornádem a setkání předsedy Jana Kasla se starosty jihomoravských obcí postižených tornádem.

Pomoc obcím poničeným tornádem

3. 8. 2021

Jan Kasl se setkal se starosty jihomoravských obcí postižených tornádem

Ve středu 4. srpna se v úřadu městyse Moravská Nová Ves od 12:30 hod. uskutečnilo setkání všech starostů jihomoravských obcí zdevastovaných na konci června ničivým tornádem s předsedou České komory architektů Janem Kaslem a architektem Lukášem Janáčem. Ten zástupcům postižených obcí představil studii vzorového domu určeného pro zasažené obyvatele.

 

22. 7. 2021

ČKA jednoznačně odsuzuje chování podvodných projektantů zneužívajících zjitřené atmosféry tornádem způsobené přírodní a lidské katastrofy. Čtěte dále.

 

5. 7. 2021

Speciální web na pomoc postiženým tornádem

Česká komora architektů děkuje všem svým členům, kteří nabízí pomoc při obnově obcí postižených tornádem. Díky panu architektu Jiřímu Lvovi, který loni podobnou aktivitu inicioval v Austrálii pro oběti ničivých požárů, spouštíme web architektiprobono.cz. Na web můžete vložit svoji nabídku architektonické pomoci lidem, které postihlo tornádo, stejně jako poptávku po službách, pokud patříte mezi zasažené.

Státní fond podpory investic vyhlásil program Živel podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., na obnovu obydlí. Lidé z postižených obcí mohou od 3. 7. 2021 žádat vlastníci zničených obydlí anebo společenství vlastníků jednotek o nevratnou dotaci nebo o úvěr. Dotaci lze poskytnout do výše 2 000 000 Kč na opravu obydlí nebo nové obydlí. V případě bytového domu lze poskytnout dotaci na každý byt v bytovém domě do výše 2 000 000 Kč. V případě nové výstavby je možné vyplatit zálohu na úhradu demolice, projektové dokumentace a rozpočtu, a to do výše 500 tis. Kč.

 

27. 6. 2021

Drazí kolegové,

přemýšlím, jak bychom mohli jako Komora přispět poničeným jihomoravským a lounským obcím. A vím, že nejsem sám, někteří se již o to snažíte. Rád bych vás vyzval, pokud zvažujete bezplatnou či jinak dotovanou projektovou kapacitu, abyste své nabídky směřovali na ČKA (na e-mail recepce@cka.cz), kde je budeme shromažďovat a koordinovat s krizovým štábem Jihomoravského kraje a SMOČR i SMS. Samozřejmě tak nijak nechceme omezit přímou spolupráci, pokud máte své kontakty. Kromě toho jsou zveřejněna sbírková konta, kam lze okamžitě přispět postiženým. Domlouváme se také s kolegy z ČKAIT na koordinaci projektové podpory.

Děkuji za vaši účast.

Jan Kasl