Přeskočit na obsah

BIM pro architekty/ kurz pro pokročilé/ Na základě opatření vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 ohledně koronaviru akce byla zrušena

Termín
29. 5. 2020
Čas
09:00 - 17:00
Kategorie
Jiné
Místo konání
Praha

Anotace:

Kurz BIM přinese účastníkům komplexní pohled na projektování metodou BIM, včetně možností a návazností na další využití této metody v projekční praxi.

Nabídne účastníkům nejen nejnovější teoretické poznatky v oblasti BIM z České republiky, Evropy a USA, ale i osvojení praktických dovedností formou cvičení na příkladech z projekční praxe.

Způsob projektování metodou BIM (Building Information Modelling a Management) je tvorba informačního modelu budovy, sdílení a využívání tohoto informačního modelu všemi účastníky výstavby po celou dobu životnosti stavby, tj. tvorby projektové dokumentace, povolování stavby, jejího expertního posuzování, provádění stavby, jejího uvedení do provozu, správy budov a i jejího případného odstranění. Touto metodou se již několik let pracuje v privátní sféře a na základě usnesení vlády bude tato metoda od roku 2022 vyžadována i pro přípravu a realizaci nadlimitních projektů. Tento fakt tedy bude muset akceptovat část architektonické odborné veřejnosti, státní správa, stavební firmy, která s touto metodou dosud nemá zkušenosti po teoretické, ani po praktické stránce.

Profese architekta je v tomto procesu neopominutelná a s přihlédnutím ke skutečnosti, že většině případů je v ČR architekt nositelem zakázky v rozsahu zpracování kompletní projektové dokumentace, obstarání všech potřebných povolení a autorským dozorem nad realizací stavby, tak je nezbytné, aby architekt touto metodou správně pracoval, aby jeho role byla respektována všemi ostatními účastníky výstavby.

Dále je třeba respektovat skutečnost, že vystudovaní architekti pracují v developmentu staveb, státní správě, stavebních firmách a i jiných pozicích při výstavbě.

Přihlášky podávat do 15. 3. 2020

Datum konání: 29. 5. 2020 od 9 hod

Místo konání: Praha ( FA ČVUT )

Vložné: 6.600 + DPH

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Marek, 420 257 257 111, M: +420 602 224 896, e-mail: ales.marek@aedproject.cz

Přednášející:

Ing. Aleš Marek - Garant, Ústav stavitelství I

Ing. arch. Vít Wasserbauer - Ústav stavitelství I

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. - Ústav modelového projektování

Ing. Ivana Vinšová - Ústav modelového projektování

Ing. Michal Jirát - Ústav modelového projektová

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 4

Více informací