Přeskočit na obsah

Šetrná řešení v praxi: Automatizace, regulace - Komfort uživatelů

Termín
1. 7. 2020
Čas
16:00 - 17:00
Kategorie
Debata
Místo konání
Webinář online
Počet bodů
5

Anotace:

V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Devátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Automatizace, regulace - Komfort uživatelů“ poskytne vhled problematiky komfortu uživatelů v kontextu automatizace ve stavebnictví. Mluvčí se během webináře zaměří na následující témata:

•             automatizace všude kolem nás a její vztah k uživatelům budov

•             zdravé vnitřní prostředí a automatizace - rozbor změřených dat v moderních budovách

•             interakce uživatele se systémy řízení v budovách

•             jak propojit fyzický prostor, moderní hardware a software (reálné příklady z praxe)

•             budovy, kam se chcete vracet na schůzku

•             budovy, které nejsou pouze „smart“, ale především přátelské

 

Datum konání: 1. 7. 2020 od 16 - 17 hod (online přes aplikaci Zoom)

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Kristýna Cabrnochová, e-mail: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, tel.:  +420 775 577 496

Přednášející:    

•             Josef Šachta, Sharry

•             Petr Kašík, AMiT, spol. s.r.o.

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací zde