Přeskočit na obsah

Speciální betony 2020/ dvoudenní konference

Termín
14. - 15. 10. 2020
Čas
09:00 - 17:00
Kategorie
Konference
Místo konání
Bystřice nad Pernštejnem

Anotace:

XVII. konference se zahraniční účastí

17. ročník konference se bude věnovat problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

                TEMATICKÉ OKRUHY

Okruh I Betony v extrémních podmínkách

                odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Okruh II               Vysokohodnotné betony

                odborná garance doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Okruh III              Ostatní speciální betony

                odborná garance Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Datum konání: 14. - 15. 10. 2020

Místo konání: Kongresové centrum Brno Výstaviště

Vložné:  3.400,- + DPH

Kontaktní osoba: Ing. Helena Šubrtová, tel.: 773 544 449, e-mail: subrtova@sekurkon.cz

 

Přípravný výbor konference:

                prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze - předseda

                doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně

                Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o.

                doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze

                doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

                doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

                Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

                doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

 Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací zde