Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), již dnes v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Stavební zákon - velká novela

Termín
21. 5. 2020
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb po velké novele, která je účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018 
  • Související a prováděcí NOVÉ právní předpisy ke stavebnímu zákonu - přehled
  • Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska
  • Vybrané základní pojmy územního rozhodování a stavebního řádu
  • Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. - srovnání se stavebním zákonem
  • Územní rozhodnutí, územní řízení
  • Společná řízení
  • Ohlašování staveb
  • Stavební řízení
  • Kolaudace staveb

Datum konání: 21. 5. 2020 od 9 do 13 hod

Místo konání: STUDIO AXIS, Praha

Vložné: 1.490,-Kč za osobu včetně DPH (10% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 – 124, e-mail:  studio@studioaxis.cz

Přednášející: JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací