Přeskočit na obsah

Malé vodní nádrže – příklady možných příčin porušení hrází

Termín
8. 4. 2021
Čas
09:00 - 12:00
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
2

Anotace:

Novela zákona č. 254/2001, Sb., vodní zákon a vyhláška č. 471/2001, Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Projekty – nevhodná řešení, betony, použití vhodných objektů, potrubí spodní výpusti

Základní zásady pro projektování malých vodních nádrží, typy požeráků a úpravy pro potřeby rybářského hospodaření

Geologický průzkum – nedostatečné zadání, podcenění rozsahu průzkumu (průzkum oblasti založení hráze, opatření na dotěsnění, břehy a posouzení možnosti obtékání po terénních úpravách)

Závady a nedodržení technologické kázně při provádění stavby

Nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů (zvláště u historických vodních děl) – zabezpečenost vodních děl (možnosti úprav, zajištění zabezpečení díla, transformace)

Stárnutí vodních děl a jejich technologických částí, náhrady částí technologie (nové požeráky na starém potrubí – zajištění zavodnění potrubí spodní výpusti apod.)

Vliv špatné údržby porostů nebo působení živočichů (způsob sanace poruch)

Datum konání: 8. 4. 2021 (9-12 hod)

Místo konání: on-line prostředí Teams

Vložné: 600,- Kč

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Fialová MSc., Ph.D., tel.: 545 134 096, e-mail:  jitka.fialova@mendelu.cz

Přednášející: Ing. Stanislav Žatecký, Ing. Jitka Fialová MSc., Ph.D.

Počet bodů v rámci CPV: 2

Více informací